برس کرم پودر دبورا


قیمت: 37000

توضیح:
 DEBORAH دبورا با براش کرم پودر دبورا کرم پودر خود را، مانند یک فرد حرفه ای استفاده کنید. با شکل مخروطی این برس، تمامی سطح پوست پوشانده شده و منجر به هماهنگی کامل کرم پودر، با پوست می شود.
ناموجود