برس رژ گونه نوبا 15


قیمت: 70000

توضیح:
 این برس نوبا با اندازه متوسط برای استفاده رژگونه و پودر صورت مناسب می باشد. لطافت و نرمی موهای کاملا طبیعی و طراحی گرد محصول ،امکان استفاده حرفه ای را به وجود می آورد. روش استفاده برس رژگونه نوبا هنگام استفاده برس را به مقدار کمی از محصول آغشته نمایید. به صورت منظم با آب و صابون طبیعی شستشو نمایید وجهت خشک نمودن برس رابه حالت افقی قرار دهید.