اسنس رژ لب مدادی گلاسی 03


قیمت:10500
قیمت نهایی:9450
تخفیف: 10 %

توضیح:
 دارای بافتی براق ایجاد پوششی یکدست با استفاده از بافتی نرم دارای سر نسبتاً پهن جهت سهولت در استفاده پروانه بهداشت:5007061031074231

محصولات مشابه