اسنس رژ لب با دوام 13


قیمت:13000
قیمت نهایی:11700
تخفیف: 10 %

توضیح:
 بادوام (نیمه مات) ایجاد بافتی مات با رنگدانه های عمیق که به جهت بافت سبک و کرمی خود دور لب پخش یا خشک نمی شود

محصولات مشابه