اسنس رژ لب با دوام 06


قیمت:13000
قیمت نهایی:12350
تخفیف: 5 %

توضیح:
 بادوام (نیمه مات) ایجاد بافتی مات با رنگدانه های عمیق که به جهت بافت سبک و کرمی خود دور لب پخش یا خشک نمی شود پروانه بهداشت:1070108665884523

محصولات مشابه