اسنس لاک ناخن لاو ترند 35


قیمت: 10000

توضیح:
 متالیک و سحرانگیز ایجاد جلوه ای فلز مانند دارای فرمولاسیونی ویژه و با دوام پروانه بهداشت:3913827928412235