شامپوتثبیت کننده رنگ مو سیلکی


قیمت:38000
قیمت نهایی:34200

وزن: 250میل

تخفیف: 10 %

توضیح:
 کشور سازنده:ایتالیا شامپوی غنی شده با عصاره انار و روغن هسته انگورومواد فعال طبیعی موجب رطوبت رسانی به موهاوتقویت ودرخشندگی بافت مو شده ودرماندگاری،درخشش وتثبیت رنگ تاثیر به سزایی داشته وبافتضعیف شده بعد از رنگ مو را به طور کامل بازسازی و مو را براق تر می نماید. این شامپو باعث حفظ PH فیزیولوژیک مو و پوست سر می شود و دوام رنگ مو را افزایش میدهد. پروانه بهداشت:1449198760999924