برس رژگونه دبورا


قیمت:27000
قیمت نهایی:21600
تخفیف: 20 %

توضیح:
 DEBORAH دبورا مناسب جهت استفاده از رژگونه،پودر برنزه کننده و یاروشن کننده بروی استخوان گونه.فرم منحنی وبا زاویه برس این محصول،امکان استفاده از آن به صورت رقیق و همئار را فراهم می نماید.

محصولات مشابه