اسنس لاک پایه مگا لست


قیمت: 13000

توضیح:
 کشور سازنده:آلمان لاک پایه، جهت افزایش ماندگاری جلوگیری از تغییر رنگ طبیعی ناخن ها پروانه بهداشت:2625382479090683