پچ دور چشم هیدروژلی حلزون کوزارکس

قیمت اصلی ۱،۲۴۲،۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۹۳،۶۰۰ تومان است.

پنکک جدید دوسه

قیمت اصلی ۱،۳۹۳،۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱،۲۵۳،۷۰۰ تومان است.

تونیک تقویت کننده ابرو وچه

قیمت اصلی ۴۸۸،۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۴۱،۶۰۰ تومان است.

تونیک تقویت کننده مژه وچه

قیمت اصلی ۴۸۸،۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۴۱،۶۰۰ تومان است.

رژگونه جدید دوسه

قیمت اصلی ۸۴۵،۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۶۰،۵۰۰ تومان است.

رژلب مایع بادوام دوسه

قیمت اصلی ۶۸۹،۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۲۰،۱۰۰ تومان است.

شامپو موهای کاشته شده وچه

قیمت اصلی ۴۴۸،۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۱۳،۶۰۰ تومان است.