• از حروف انگلیسی استفاده کنید.
    ( هرکدام از انواع پوست میتواند حساس نیز باشد . )
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
    حداکثر فایل مجاز ۱۰۰ مگابایت میباشد .