رژلب اسنس جامد بادوام 21


قیمت: 13000

توضیح:
 بادوام (نیمه مات) ایجاد بافتی مات با رنگدانه های عمیق که به جهت بافت سبک و کرمی خود دور لب پخش یا خشک نمی شود پروانه بهداشت:9109449484725227
ناموجود