رژلب اسنس جامد بادوام 04


قیمت: 13000

توضیح:
 بادوام (نیمه مات) ایجاد بافتی مات با رنگدانه های عمیق که به جهت بافت سبک و کرمی خود دور لب پخش یا خشک نمی شود پروانه بهداشت:1233728953047529
ناموجود