لاک پایه ژل نیل اسنس


قیمت: 20000

توضیح:
 پایه لاک ناخن محافظت از ناخن، جولگیری از شکسته شدن و زرد شدن ناخن پاک کردن این محصول با محلول های پاک کننده معمولی آسان است. پروانه بهداشت:7247536635141604
ناموجود