ریمل بورژوا درب مسی


قیمت: 43000

وزن: 12میل


توضیح:
 مناسب برای استفاده روزانه تا دو برابر حجم دهندگی بیشتر ویتامینه کننده غنی شده با وتامیتن B مورد تایید متخصصین چشم قدرت پوشانندگی سریع فقط با یک بار استفاده پروانه بهداشت:8070736663914628