ریمل بورژوا بیوتی


قیمت: 53000

وزن: 9میل


توضیح:
  10برابر افزایش حجم مژه ها و نهایتا ایجاد لطافتی مانند ابریشم دارای فرمول مگا، افزاینده حجم کرم و موس سیلیکون و همچنین ویتامین B5 غلظت رنگ بسیار سیاه بدون تجمع مواد نوک مژه و عدم چسبندگی پروانه بهداشت:9807067050043060