ریمل بورژوا مکس صورتی


قیمت: 54000

وزن: 10میل


توضیح:
 حجم دهنده و بلند کننده برس 500 شانه خاص با توانایی تفکیک دقیق مژه ها 8 برابر حجم دهندگی بیشتر پروانه بهداشت:132955813306828