بورژوا ریمل توئیست آپ اولترابلک


قیمت: 84000

توضیح:
 فوق العاده مشکی ویژگی خاص برس دو حالته شامل: حالت اول: برسهای باز جهت ایجاد طول و تفکیک مژه ها حالت دوم: برسهای تجمیع شده جهت افزایش حجم بر روی مژه ها دارای بافتی نرم و مرطوب با غلظت رنگ فوق العاده بدون ایجاد چسبندگی مژه ها مناسب برای چشم های حساس و استفاده کنندگان از لنز افزایش و حجم دهندگی بی نظیر
ناموجود