ژل مو آقایان یانسی


قیمت: 45000

وزن: 100میل


توضیح:
 کشور سازنده:اسپانیا واکس حالت دهنده یانسی پس از فرم دادن به مو حالت ایجاد شده را ثابت نگه می دارد. این واکس همچنین باعث استحکام بافت مو نیز می گردد. این واکس مو را آبرسانی کرده و رطوبتآن راحفظ می نماید پروانه بهداشت:1302362009790894
ناموجود