موس اسکرین


قیمت: 68000

وزن: 250میل


توضیح:
 کشور سازنده:ایتالیا این محصول علاوه بر قدرت حالت دهندگی قوی،در موها ایجاد حجم نموده،آنها را کنترل و تفکیک می نماید.