مداد ابرو 281 DEBORAH


قیمت: 22000

توضیح:
 کشور سازنده:ایتالیا زیبایی و رنگ بادوام ابرو در طول روز.به همراه برس کوچک مخصوص ابرو. تائید شده توسط متخصصین پوست پروانه بهداشت:1056319121064766